Home » ŽIVOTINJSKI SVIJET

ŽIVOTINJSKI SVIJET

Deverika

Podrepna peraja nije preduga (23-28 meka­nih šipčica); unatrag pbložene prsne peraje dosežu do korijena trbušnih peraja; odozgo je žutosiva do tamna, sivozelena; bokovi mladih su srebrnastobijeli, odraslih mjedenožuti i sjajni; trbuh je crvenkastobijel; teška je do 6,5 kg, duga 30-50 cm; rjede 70 cm.     Rasprostranjenost: od Urala i Kaspijskog jezera do istočne Fran­cuske; osim južno od Alpa, jadranskog ...

Read More »

Ugrica

Gubica je šiljata, izdužena; odozgo je tamno­plava do smeda; bokovi su svjetliji; trbuh je srebrnastobijel; 25-40 cm.     Rasprostranjenost: jugoistočna Evropa (samo ponegdje u sred­njoj Evropi), područje Baltičkog mora, sjever SR i DR Njemačke, porječje Dunava. Ži­votni prostor: ušća većih rijeka; takoder slane i brakične vode; na mriješćenje pliva uzvodno. Prehrana: životi­nje sa dna. Razmnožavanje: mrijesti se od svibnja ...

Read More »

Riba Kolašica

Bočna pruga je svinuta na dolje, obrubljena sa dva reda crnih točaka; odozgo je tamnozele­na do smedezelena; bokovi su svjetliji, s tamnom prugom; trbuh je srebrnastobijel; 9-15 cm.  Rasprostranjenost: srednja i istočna Ev­ropa; osim sjevera, Španjolske, Italije i za­padnog dijela Balkan­skog poluotoka. Život­ni prostor i način života: bistre i brze tekućice; živi druževno, u jatima; zadržava se na dnu. Prehrana: ...

Read More »

Buconja

Podrepna peraja je kraća, počinje malo iza ledne peraje i ima samo 14 do 16 mekanih šipčica; donja čeljust je izdužena i zadebljana; lecla su tamnozelena, plavkastog sjaja; bokovi i trbuh su srebrnastobijeli; na lednoj i repnoj peraji je tamni obrub; 15–25 cm.   Rasprostranjenost: jugoistočna Evropa i predalpska jezera. ži­votni prostor i način života: bistre i hladne vode kamenitog dna; ...

Read More »

Uklija

U podrepnoj peraji je 17 do 20 mekanih šipči­ca, koje počinju točno ispod kraja ledne pera­je; usta su završna; odozgo je plavozelena do tamna, plavosiva; bokovi i trbuh su srebrna­stosjajni, s ljuskama koje se lako skidaju; 10-20 cm.     Rasprostranjenost: od Volge i pritoka Cr­nog mora do Francu­ske; južna granica are­ala je područje Alpa i Makedonija; ne živi u ...

Read More »

Krupatica

Podrepna peraja je kraća nego u deverike (19 do 23 mekane šipčice); prsne su kraće i ne dopiru do korijena trbušnih peraja; leda su maslinastozelena i plavkastosmeda; boko­vi su srebrnasti, plavkastog sjaja; trbuh je bijel; teška je najviše 1 kg, duga 20-30 cm. Rasprostranjenost: od Urala i Volge do srednje Francuske; osim sjevera Evrope, Islanda, Irske, sjeverne i zapadne Engleske ...

Read More »

Bolen

Usta su duboko rascijepljena; leda su tamno­zelena; bokovi su srebrnastosjajni, plavkastog sjaja; trbuh je bijel; 40-80 cm; ponekad i više od 100cm. Rasprostranjenost: istočna i srednja Evro­pa; zapadna granica areala je Rajna i Eider, južne Alpe i sjever Balkanskog poluotoka; takoder živi u rijekama koje se ulijevaju u Kas­pijsko i Crno more; ne živi u Danskoj, sjever­noj Skandinaviji i sjeveru SSSR-a. ...

Read More »

Jez

Usni otvor je završni; odozgo je plavozelen; bokovi su srebrnastobijeli; trbuh je bijel; 30-75 c m   Rasprostranjenost: gotovo cijela Evropa sjeverno od Balkan­skog poluotoka i Alpa; zapadna granica areala je sjeveroistočna Fran­cuska; ne živi u Nor­veškoj, Velikoj Britaniji i na sjeveru SSSR-a. životni prostor i način života: živi u rijekama, blizu obale; primijećen je i u jezerima koja su ...

Read More »

Klen

Tijelo je u presjeku gotovo okruglo; glava je debela; usni otvor je završni i velik; lecla su tamnozelena; bokovi su žućkastobijeli; trbuh je srebrnastobijel; na ljuskama je tamni rub; težak je do 3 kg, dug do 60 cm.  Rasprostranjenost: gotovo cijela Evropa; osim Irske, sjeverne Škotske, jugozapadne Engleske i Danske; u Skandinaviji živi samo na jugu, a u Finskoj samo ...

Read More »

Bodorka, žutooka ili crvenooka

Odozgo je plavozelena; bokovi su srebrnasto­sjajni, prema ledima smedasti; odozdo je bijela; šarenica očiju je crvenkastožuta; 15– 40 cm. Rasprostranjenost: gotovo cijela Evropa; osim Islanda, Škotske, zapadne Švedske, Nor­veške, južnije od Pire­neja i Alpa, te voda ja­dranskog sliva. Životni   prostor i način života: bistre tekućice, ali i brakične vode i luke Baltičkog mora; živi u većim jatima; kreće se brzo; najčešće pliva ...

Read More »