Geološki fenomen Rupnice

By Svijet Oko NAs
In UPOZNAJ HRVATSKU
Jul 8th, 2012
0 Comments
2773 Views

U dolini potoka Djedovice, uz državnu cestu Voćin – Kamenska, na samom južnom ulazu u Voćin smješten je jedinstveni geološki spomenik prirode Rupnica. Spomenik je ustanovljen na mjestu nekadašnjeg kamenoloma. Ovo je jedinstveni lokalitet u Hrvatskoj gdje je predivno izraženo stubasto lučenje vulkanskih stijena. Stupovi su pretežito uspravni osim onih u središnjem dijelu izdanka koji su povijeni. Tko prvi put ugleda te predivno poredane stupove, ostaje zadivljen i iznenađen spoznajom da je to djelo prirode, odnosno vulkana, koje poznajemo samo kao strašne izvore razaranja.

Postanak ovako pravilnih stupova, najčešće četverostranih, vezan je uz pojavu lučenja vulkanskih efuzivnih stijena, a nastaje hlađenjem lave homogenog sastava. Hlađenjem se vulkanska masa steže, pa se površina koja se prva ohladi zbog toga raspuca u obliku poligona (obično četverokut, peterokut, šesterokut). Kako površinske pukotine s napredovanjem hlađenja prodiru sve dublje u vulkansku masu, to je konačni učinak rečenog procesa lučenje u stupove. Stijene su uglavnom zelenosive boje, porfirne strukture s holokristalnom sitnozrnatom osnovom. Lokalitet Rupnica je dio petrološki heterogene vulkanske mase unutar koje se nalaze različiti varijeteti bazalta, andezita, riolita, tufova i vulkanskih aglomerata.

Iako u Hrvatskoj ovakve morfološke karakteristike nisu poznate, u svijetu pojavu stubastog lučenja nalazimo u češkom sredogorju, miocenskim vulkanitima na Novom Zelandu, a najveličanstveniji bazaltni stupovi, visine i do 75 m nalaze se u Nacionalnom parku Yellowstone.

Sam lokalitet još nije detaljnije istraživan tako da je vulkanska stijena po nekim autorima alkalijsko-feldspatski riolit gornjokredne starosti (cca 70 mil. godina), dok je po drugima augitski andezit miocenske starosti (cca 16 mil. godina).

Lokalitet Rupnica proglašen je 14.10.1948. prvim zaštićenim geološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj.

facebook comments: