PRAVILA PRENOŠENJA SADRŽAJA

Mar 6th, 2013

Prenošenje informacija iz članaka objavljenih na svijetokonas.net dozvoljeno je samo uz uvjet da se ne prenose dijelovi originalnog teksta duži od 600 slovnih znakova, pri čemu je navođenje izvora obavezno, a ako je riječ o web stranici onda je obavezno i staviti link na originalni tekst ukoliko s svijetokonas.net nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima.

U slučaju da članak ima manje od 600 slovnih znakova, dozvoljeno je prenošenje maksimalno polovine članka.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na portalu prenese suprotno ovim pravilima protiv prekršitelja će biti pokrenute odgovarajuće mjere..