Prototip motora u obliku diska

By Svijet Oko NAs
In TEHNOLOGIJA
Apr 3rd, 2011
0 Comments
1100 Views

Istraživači sa Sveučilišta u Michiganu su razvili prototip “motora budućnosti” u obliku diska na temelju istraživanja prvi puta objavljenih 2009 godine a mogao bi u budućnosti zamijeniti sadašnje motore u vozilima. Osnovne značajke motora su što nema klipove, osovine i ventile kao klasični motori i ima potencijal smanjivanja emisije štetnih plinova i do 90 posto.
“Motor budučnosti “koristi rotirajući disk za proizvodnju udarnih valova koji komprimira smjesu zraka i goriva.

U odnosu na uobičajene motore koji 15 posto goriva koriste za pogon, ovaj motor navodno koristi čak 60 posto za pogon, a dramatično bi se trebala povećati i kilometraža koja se može preći s jednim spremnikom.

Prema znanstvenicima tehnologija može poboljšati snagu i učinkovitost, plus moguće je smanjiti ukupnu veličinu, težinu i cijenu. Osim toga, brzina vrtnje rotora manja je u usporedbi s turbo-strojevima, što rezultira niskim naprezanjem materijala.

facebook comments: