Rotirajuća brodska prevodnica Falkirk

By Svijet Oko NAs
In ZANIMLJIVOSTI
Mar 15th, 2011
0 Comments
1473 Views

U srednjoj Škotskoj teren je takav da između pojedinih vodenih tokova postoji velika visinska razlika (do 24 metara), zbog čega je stoljećima bila nemoguća, ili vrlo otežana plovidba, a samim tim i dobra povezanost između dijelova zemlje.

Nakon izgradnje kanala Forth i Clyde, koji je povezao Glasgow sa zapadnom obalom i kanala Union, koji je omogućio plovidbu između Falkirka i Edinburga, problem je privremeno riješen.

Nezadovoljavajuće za sve veči promet, započeta je gradnja jedinstvene brodske prevodnice Falkirk (Falkirk Wheel). Ova fantastična prevodnica, koja je završena 2002.godine, postala je simbol suvremene Škotske. Slika ove atraktivne konstrukcije nalazi se i na škotskoj novčanici od 50 funti.

Obrtnica je konstruirana kao poluga dužine 35 metara sa osovinom u sredini, odnosno kraci dužine oko 15 metara su montirani jedan nasuprot drugom na centralnoj osovini. Na krajevima poluga su kružni otvori u kojima su montirana korita kapaciteta 302 tone vode u koje ulazi brod kako bi ga podizanjem ili spuštanjem prebacili u drugi viši ili niži kanal. Cijelo posao prebacivanja rotacijska prevodnica obavi za samo 15 minuta.

Korita za prihvat plovila uvijek teže isto, sa i bez broda. Ovo je zato što je težina korita sa vodom 600 tona, a brod koji uplovi istisne vode upravo koliko je težak, zbog Arhimedovog principa potiska. Ovo omogućava da su kraci poluge uvijek u ravnoteži te uprkos velikoj masi rotira za 180° za pet i po minuta koristeći veoma malo energije. Koriste se motori snage svega 22,5 kW, koji potroše oko 1,5 kWh za četiri minuta, što je vrlo mala količina potrošene energije.

Kotač se pokreće brzinom od 1/8 okreta u minuti. Korita rotiraju istom brzinom, ali u suprotnom smjeru da bi se održala ravnoteža vode u njima i da se tovar sa vodom i brodovima ne bi prevrnuo dok se kotač okreće.

Rotirajuća brodska prevodnica učinila je vožnju brodom između Glasgowa i Edinburgha pravom turističkom atrakcijom!

facebook comments: