Krupatica

By Svijet Oko NAs
In ZANIMLJIVOSTI
Jan 12th, 2015
0 Comments
1221 Views

krupaticaPodrepna peraja je kraća nego u deverike (19 do 23 mekane šipčice); prsne su kraće i ne dopiru do korijena trbušnih peraja; leda su maslinastozelena i plavkastosmeda; boko­vi su srebrnasti, plavkastog sjaja; trbuh je bijel; teška je najviše 1 kg, duga 20-30 cm.

Rasprostranjenost: od Urala i Volge do srednje Francuske; osim sjevera Evrope, Islanda, Irske, sjeverne i zapadne Engleske Životni prostor i na­čin života: jezera i spore tekućice obrasle raslinjem; brakične vo­de Baltičkog mora (kao i deverika); živi dru­ževno, u velikim jatima; za toplijega godišnjeg doba zadržava se blizu obale; zimi se po­vlači u dubinu. Prehrana: sitne životinje sa dna i bilje. Razmnožavanje: mrijesti se od svibnja do lipnja; izmedu obalnog bilja polaže 11000-100000 jaja (93 1,6 mm); spolno je zrela sa 3 do 4 godine, kad je duga 8-10cm. Životni vijek: do 16 godina. Privredno zna­čenje: jestiva riba, iako ima mnogo kostiju.

facebook comments: