Prirodni nuklearni reaktori

By Svijet Oko NAs
In ZNANOST
Feb 15th, 2011
0 Comments
1739 Views

nuklearni reaktori

Nuklearne elektrane su kontroverzna tema među ljudima koji se brinu za okoliš, ali priroda je stvarala nuklearne elektrane dugo prije nego što su ljudi čak nastanili planetu.

Prirodni nuklearni reaktori su pronađeni u rudniku Oklo na zapadu Afrike, države Gabon. Ovi afrički prirodni radioaktivni reaktori bili su u funkciji prije 2 milijarde godina. Danas, oni pružaju vrlo važne informacije koje pomažu da se poveća razumijevanje našeg planeta.

Pored drugih nalazišta uranijumovih ruda francuski stručnjaci su na svom spisku imali i rudnik Oklo u Gabonu u Zapadnoj Africi. U uzorcima rude iz Okla, sa tri lokacije duboko pod zemljom, nađena je skoro dva puta manja koncentracija izotopa uranijuma mase 235 (U-235) nego u svim drugim rudnicima uranijuma na našoj planeti.

U analizi neočekivanog manjka U-235 u rudi iz Okla istraživači su pošli od činjenice da je izotopni sastav prirodnog uranijuma na Zemlji svuda istovjetan, osim u Oklu, da su relativne obilnosti U-238 i U-234 u skladu sa proračunima, tj. da se one za razliku od U-235, nisu smanjile. Tako je preostalo da se za pomenuti manjak U-235 u rudniku Oklo krivac potraži u nuklearnim karakteristikama ovog izotopa.

Srećom to nije ostalo na hipotezi, već je relativno brzo nađen traženi odgovor. Dokazni materijal za odigravanje pojave samoodržavajuće nuklearne fisije, praćene oslobađanjem energije i nastankom određenih radioaktivnih elemenata u rudniku Oklo dobijen je mjerenjima radioaktivnosti u zaostaloj rudi uranijuma. Pokazalo se da su u njoj prisutni izotopi neodimijuma, samarijuma, europijuma i cerijuma koji se nalaze i u korišćenom uranijumskom gorivu današnjih reaktora. Tako je dobijen dokaz da je priroda davno prije čovjeka pustila u rad „nuklearne reaktore”.

U Gabonu je otkriveno 15 takvih „fosilnih reaktora”. Oni su povremeno radili i gasili se tokom desetina miliona godina. Ciklusi njihovih aktivnosti zavisili su od voda koje su priticale u podzemne slojeve rudnika sa uranijumskom rudom, omogućavajući tako usporavanje brzih neutrona, a time i nastajanje i odvijanje samoodržavajuće nuklearne fisije U-235.

Kada bi usljed isparavanja vode ponestalo, dolazilo bi do prekida rada prirodnih reaktora, sve do pojave kiša, tj. dotoka novih voda. To je tako trajalo do osiromašenja, utroška sadržaja U-235 do granice na kojoj on više nije bio dovoljan za pokretanje nove lančane fisione reakcije.

Ovaj fenomen Oklo je davao znacajno jonizujuće zračenje tada , sto se po nekim naučnicima procenjuje kao jako značajno za nastanak života na zemlji.

izvor:http://www.kpv.rs/?p=692

facebook comments: