Uklija

By Svijet Oko NAs
In ZANIMLJIVOSTI
Jan 12th, 2015
0 Comments
1256 Views

uklijaU podrepnoj peraji je 17 do 20 mekanih šipči­ca, koje počinju točno ispod kraja ledne pera­je; usta su završna; odozgo je plavozelena do tamna, plavosiva; bokovi i trbuh su srebrna­stosjajni, s ljuskama koje se lako skidaju; 10-20 cm.    

Rasprostranjenost: od Volge i pritoka Cr­nog mora do Francu­ske; južna granica are­ala je područje Alpa i Makedonija; ne živi u Škotskoj, Irskoj, na sje­veru Skandinavije, Fin­ske i SSSR-aj živi u brakičnim vodama Bal­tičkog mora. Zivotni prostor i način života: spore tekućice i stajaćice; živi druževno, u većim jatima; u toplijem dijelu godine zadrža­va se uz površinu, zimi traži duboku vodu; pliva brzo i pri tom se okreće oko svoje osi. Prehrana: otpad, alge i sitne životinje sa dna. Razmnožavanje: mrijesti se od travnja do lipnja; polaže 3000 do 10500 jaja (qi 1,5— —1,9 mm), čiji razvoj traje oko 3 dana; spolno je zrela sa 2-3 godine; kad je duga 8 do 10cm. Životni vijek: do 8 godina. Pri­vredno značenje: neznatno; više se upotre­bljava kao stočna hrana; kristali gvanina iz ljusaka služe za izradu umjetnih bisera.

facebook comments: